SKRÍNING – karty bezpečnostných údajov

KBÚ SKRÍNING – Služby

KBÚ SKRÍNING – Služby

KBÚ screening 1

1. ČO ZÍSKATE KBÚ skríningom?

 • Prehľad o aktuálnom stave Vašej dokumentácie (KBÚ, e-KBÚ) pre produkty používané vo Vašej spoločnosti;
 • Dokumentáciu (KBÚ, e-KBÚ) spĺňajúcu požiadavky REACH a CLP legislatívy;
 • Databázu aktuálnej dokumentácie (KBÚ, e-KBÚ) spĺňajúcu požiadavky REACH a CLP legislatívy;
 • Databázu aktuálnych kontaktov na Vašich dodávateľov produktov používaných vo Vašej spoločnosti;
 • Nastavenie komunikácie s dodávateľmi kariet bezpečnostných údajov
KBÚ screening 2

2. ČO ZABEZPEČIŤ pred objednaním služby KBÚ skríning:

 • Identifikovať Všetky produkty používané vo Vašej spoločnosti;
 • Skompletizovať všetku dokumentáciu (KBÚ, e-KBÚ) pre produkty používané vo Vašej spoločnosti;
 • Identifikovať priamych dodávateľov produktov, používaných vo Vašej spoločnosti.
KBÚ screening 2

3. VÝSTUP KBÚ skríningu:

1.úroveň/krok

 • Databáza všetkých identifikovaných KBÚ resp. e-KBÚ pre produkty používané vo Vašej spoločnosti – EXL súbor;
 • Databáza kontaktov na dodávateľov a odberateľov – EXL súbor ;
 • Metodika pre kontrolu KBU (v rátane dotazníka pre kontrolu KBÚ/e-KBÚ) – PDF dokument;
 • Správa o analýze stavu a kvalite KBÚ resp. e-KBÚ – PDF dokument;
 • Identifikované nedostatky v dokumentácii (KBÚ/e-KBÚ) a nesúladu s požiadavkami REACH a CLP legislatívy.

2.úroveň/krok

 • Výsledky z komunikácie s dodávateľmi:
  • Kompletná dokumentácia spĺňajúcej požiadavky REACH a CLP legislatívy;
  • Databáza dokumentácie (KBÚ/e-KBÚ) spĺňajúcej požiadavky REACH a CLP legislatívy;
  • Databáza aktuálnych kontaktov na dodávateľov.

Objednať

Viac info