Archív 1

TitleContentDateAuthorCategories
Väčšina kontrolovaných výrobkov predávaných online porušuje právne predpisy EÚ o chemických látkachEurópska chemická agentúra – Helsinky, 8. december 2021 Pôvodný článok: https://echa.europa.eu/sk/-/majority-of-inspected-products-sold-online-breach-eu-chemicals-laws V najnovšom projekte fóra …2022/01/11Nezaradené2022-01-11 07:51:01
EkotoxInfo 1/2022Hlavné témy: vybrané novinky z chemickej a súvisiacej legislatívy:1. Green Deal – EÚ chemická stratégia …2022/01/11Nezaradené2022-01-11 07:37:34
More progress needed to replace animal tests under EU chemicals lawsECHA’s report states there is progress regarding alternatives to animal testing on the lower tier …2017/11/29Nezaradené2017-11-29 13:11:01
New version of REACH-IT in November – downtime beforeA new version of the dossier submission and communication tool, REACH-IT, will be introduced on …2017/11/04Nezaradené2017-11-04 10:09:56
Member States to evaluate 107 substances in 2018-2020ECHA proposes to include 107 substances in the Community rolling action plan (CoRAP) for 2018-2020 …2017/11/04Nezaradené2017-11-04 10:07:29
Proposal to restrict hazardous substances in tattoo inks and permanent make-upTogether with the competent authorities of Denmark, Italy and Norway, ECHA has prepared a restriction …2017/11/04Nezaradené2017-11-04 10:06:55
EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRÁKONZULTAČNÉ A PORADENSKÉ SLUŽBY: pre plnenie požiadaviek legislatívy, uvedenie výrobkov na trh, zabezpečenie súladu pri výrobe, …2017/09/22Nezaradené2017-09-22 11:02:32