3 BEZPLATNÉ webináre (EU chemická legislatíva)

Séria 3 bezplatných webinárov venovaných problematike tvoriacej sa novej EURÓPSKEJ CHEMICKEJ LEGISLATÍVY.