Webináre

Povinnosti pri uvádzaní biocídnych výrobkov na trh – schvaľovanie účinných látok a autorizácia biocídnych výrobkov

Povinnosti pri uvádzaní biocídnych výrobkov na trh – schvaľovanie účinných látok a autorizácia biocídnych výrobkov

Prihlásiť sa na webinár „biocídne výrobky v “bode zlomu” – AUTORIZÁCIA BP“

Termín: 21. júna 2022

Všetky biocídne výrobky musia byť autorizované pred tým, ako môžu byť sprístupnené na trhu.

V zásade rozlišujeme 2 spôsoby uvádzania biocídnych výrobkov na trh:

  1. registrácia podľa prechodných ustanovení;
  2. autorizácia (v prípade výrobkov ktorých účinné látky boli už schválené).

Schvaľovanie účinných látok napreduje a tak sa viac a viac produktov dostáva do pozície, že buď budú autorizované, alebo sa prestanú uvádzať na trh. Cieľom EÚ je, aby všetky účinné látky boli schválené do konca roka 2024.
Autorizácia je náročnejšia než registrácia podľa prechodných ustanovení – vyžaduje si viac času, prípravy a finančných zdrojov.

Je potrebné procesy autorizácie poznať a konať vopred.

Vnútroštátna autorizácia

Spoločnosti, ktoré plánujú predávať svoje výrobky v jednom členskom štáte EÚ, musia požiadať o autorizáciu výrobku v tejto krajine. Preto musia predložiť žiadosť o vnútroštátnu autorizáciu prostredníctvom registra R4BP. 

Príslušný orgán členského štátu žiadosť vyhodnotí a do 365 dní vydá rozhodnutie týkajúce sa autorizácie.

Porovnávacie posúdenie

Keď je účinná látka identifikovaná ako kandidátska látka na nahradenie, členský štát musí uskutočniť porovnávacie posúdenie s cieľom overiť, či sú k dispozícii iné autorizované biocídne výrobky, metódy nechemickej kontroly alebo prevencie s významne nižším celkovým rizikom pre zdravie ľudí a zvierat a pre životné prostredie.

Ak už je schválený výrobok, ktorý je dostatočne účinný, nepredstavuje žiadne ďalšie významné ekonomické alebo praktické nevýhody a neovplyvňuje výskyt rezistencie u cieľového organizmu, tento nový výrobok bude obmedzovaný alebo zakázaný.

Webinár má za cieľ predstaviť procesy schvaľovania účinných látok, typy žiadostí a požiadavky na informácie pri žiadostiach o autorizáciu biocídnych prípravkov.

Tešíme sa na Vašu účasť!

REACH Training portál: https://reachtraining.eu/skolenia-sk

Prihlásiť sa na webinár „biocídne výrobky v “bode zlomu” – AUTORIZÁCIA BP“

Webináre 2021

Webináre 2021

Zverejnili sme aktuálne webináre pre oblasť EÚ chemickej legislatívy.

Ponúkame výber z jednotlivých oblastí:

NOVÁ CHEMICKÁ STRATÉGIA EÚ 21.10.2021

REACH autorizácia 25.10.2021

Biocídy, dezinfektanty – registrácia PB podľa prechodných ustanovení 26.10.2021

Tvorba a správa KBÚ – SW Chemdox 27.10.2021

SCIP – nahlasovanie výrobkov s obsahom SVHC látok  28.10.2021

UFI a PCN – kľúčové požiadavky chemickej legislatívy 2021 29.10.2021

https://reachtraining.eu/skolenia-sk