Zaujímavé novinky z textilného priemyslu – REACH konferencia 2019

Zaujímavé novinky z textilného priemyslu – REACH konferencia 2019

Zaujímavé novinky z textilného priemyslu – REACH konferencia 2019

Dunja DRMAČ, EURATEX

Zaujímavé novinky z textilného priemyslu na konferencii priniesla Dunja Drmač, ktorá vo svojej prednáške prezentovala výsledky, novinky a výzvy z EURATEX-u. Euratex reprezentuje 171 000 prevažne malých a stredných podnikov, ktoré zamestnávajú približne 1,7 milióna zamestnancov.

Pozitívnou informáciou je, že textilný priemysel rastie a Euratex predstavuje druhé miesto v exporte oblečenia vo svete (prvé miesto drží Čína). Na druhej strane však predstavitelia tohto priemyslu zaznamenávajú obrovský tlak a ťažkosti so zabezpečením dodržiavania predpisov v súvislosti s množstvom oblečenia na trhu EÚ.

Euratex sa v súčasnosti zameriava na reguláciu plánovaných nových obmedzení nariadenia REACH pre látky používané v textilnom priemysle. Sú to predovšetkým látky klasifikované ako kožné senzibilizátory kategórie 1A a 1B.  Diskusia prebiehala aj o veľmi „horúcej téme“ ako zabrániť vzniku mikroplastov. Celú prezentáciu nájdete na nasledujúcom odkaze:

REACH Conference 2019 info