Nonylfenol-etoxyláty v textíliách obmedzené od 3.2.2021

Nonylfenol-etoxyláty v textíliách obmedzené od 3.2.2021

Nonylfenol-etoxyláty v textíliách obmedzené od 3.2.2021

3.2.2021 – používanie nonylfenol-etoxylátov (NPE) v textíliách, ktoré sú určené pre spotrebiteľov a uvádzané na trh EÚ, je obmedzené.
Od 3. februára 2021 sa nesmú uvádzať na trh v textilných výrobkoch, pri ktorých možno odôvodnene očakávať, že sa počas ich bežného životného cyklu vyperú vo vode v koncentráciách rovnajúcich sa alebo väčších ako 0,01 % hmotnosti tohto textilného výrobku alebo každej časti textilného výrobku.

Úplý next obmedzenia na stránkach ECHA: https://echa.europa.eu/documents/10162/7dcd73a4-e80d-47c5-ba0a-a5f4361bf4b1