HEMA – (2-hydroxyetyl)-metakrylát di-HEMA TMHDC – Zákaz predaja kozmetických výrobkov na nechty spotrebiteľom

HEMA – (2-hydroxyetyl)-metakrylát di-HEMA TMHDC – Zákaz predaja kozmetických výrobkov na nechty spotrebiteľom

HEMA – (2-hydroxyetyl)-metakrylát di-HEMA TMHDC – Zákaz predaja kozmetických výrobkov na nechty spotrebiteľom

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1682 z 12. novembra 2020, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1682&from=EN

Prípady senzibilizácie na kozmetické výrobky na nechty obsahujúce látky HEMA a di-HEMA TMHDC oznámené v niektorých členských štátoch viedli Komisiu k záveru, že existuje riziko, že sa takéto výrobky môžu aplikovať s nedostatočnou presnosťou a spôsobiť tak kontakt s pokožkou v blízkosti nechtovej platničky.

Kozmetické výrobky na nechty obsahujúce látky HEMA a di-HEMA TMHDC:

Od 3. júna 2021 sa na trh Únie nesmú uvádzať výrobky, ktoré obsahujú uvedenú látku a nespĺňajú uvedené podmienky.

Od 3. septembra 2021 sa na trhu Únie nesmú sprístupňovať výrobky, ktoré obsahujú uvedenú látku a nespĺňajú uvedené podmienky.

Znenie podmienok použitia a upozornení:

Len na profesionálne použitie.

Môže vyvolať alergickú reakciu.

Požiadavky EÚ kozmetickej legislatívy

Ekotox – podpora pre vstup na trh pre výrobcov a dovozcov na trhy členských štátov EÚ

www.ekotoxcenters.eu/o-spolocnosti/ponukame/kozmeticke-vyrobky


Aktuálne školenia a webináre: https://reachtraining.eu/skolenia-sk


EKOTOX CENTERS

  • *Konzultačné a poradenské služby pre výrobcov a dovozcov (EU REACH, CLP, detergents, RoHS, WEEE, POPs…)
  • *Karty bezpečnostných údajov a registrácia nebezpečných zmesí v členských krajinách EÚ (Poison Centers), UFI a viac
  • *Biocídy
  • *Bezpečnosť kozmetických výrobkov
  • *Chemický manažment
  • *Hodnotenie environmentálnych a zdravotných rizík

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu 
Web: https://ekotox.eu
FB: Karta bezbečnostných údajov          
Linkedin: ekotoxsk