EkotoxInfo – REACH autorizácia +18

EkotoxInfo – REACH autorizácia +18

EkotoxInfo – REACH autorizácia +18

 9.10.2019

Ďalších 18 látok je navrhnutých pre REACH autorizáciu

Európska chemická agentúra (ECHA) vo svojom deviatom odporúčaní navrhla Európskej komisii zaradiť do Autorizačného zoznamu ďalších 18 látok vzbudzujúcich veľké obavy (SVHC).

Látky boli prioritne vybrané z Kandidátskeho zoznamu vzhľadom na ich vnútorné vlastnosti v kombinácii s vysokým používaným objemom a širokým použitím, ktoré môžu viesť ku ohrozeniu ľudského zdravia alebo životného prostredia. Niektoré z týchto látok sa už v EÚ nepoužívajú, ale mohli by byť zamenené za iné látky odporúčané pre zaradenie do Autorizačného zoznamu (Príloha XIV). Ich zaradenie má zabrániť opätovnej neželanej substitúcii.

ECHA organizovala verejnú konzultáciu predbežného odporúčania v období medzi septembrom a decembrom 2018. Komisia členských štátov (MSC) posúdila pripomienky a pripravila svoje stanovisko v 26. júna 2019.

ECHA zohľadnila pripomienky, úpravy registračných dokumentov a stanovisko MSC pri svojom návrhu výberu látok a určení termínov žiadostí pre autorizáciu a ukončenia použitia. Všetky látky, u ktorých boli vykonané verejné konzultácie sú zahrnuté vo finálnom odporúčaní.

Konečné rozhodnutie o zaradení látok do Autorizačného zoznamu a dátumoch do kedy budú musieť spoločnosti podať žiadosti o autorizáciu prijme Európska komisia v spolupráci s členskými štátmi a Európskym parlamentom.

Látky zaradené do návrhu Prílohy XIV:

 1. 4,4′-isopropylidenediphenol (Bisphenol A; BPA)
 2. 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca7,15-diene (“Dechlorane Plus”™)
 3. Reaction products of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione,formaldehyde and 4-heptylphenol, branched and linear (RP-HP) with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear (4-Hbl)
 4. 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)
 5. Reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)
 6. 4,4′-bis(dimethylamino)-4”-(methylamino)trityl alcohol with ≥ 0.1% of Michler’s ketone (EC No. 202-027-5) or Michler’s base (EC No. 202-959-2)
 7. Dioxobis(stearato)trilead
 8. Fatty acids, C16-18, lead salts
 9. Trilead dioxide phosphonate
 10. Sulfurous acid, lead salt, dibasic
 11. [Phthalato(2-)]dioxotrilead
 12. Trilead bis(carbonate) dihydroxide
 13. Lead oxide sulfate
 14. Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [1],cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [2],trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [3] (HHPA)
 15. Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4] (MHHPA)
 16. Tetraethyllead
 17. 2-methoxyethanol
 18. 2-ethoxyethanol

Link ECHA: https://echa.europa.eu/-/echa-proposes-18-substances-for-authorisation


Aktualizované školenia a webináre: https://www.reachtraining.eu/skolenia-sk

Výber z ponuky:

 • Tvorba a správa KBÚ – SW Chemdox – *Webinár*
 • Plasty aktuálne – požiadavky chemickej legislatívy – *Webinár*
 • UFI kódy – *Webinár*
 • Manažer chemickej bezpečnosti v podniku kurz (SK) – Kurz 2 dni

EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRÁ


– Spoľahlivý partner v oblasti chémie a chemickej legislatívy, bezpečnosti výrobkov a manažmenu rizík viac ako 25 rokov.

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum CZ

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika


Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.sk

Web: https://ekotoxcenters.eu
FB: Ecotoxicological Centers Karta bezpečnostných údajov

AKTUALITY