EkotoxInfo – phase-in – pravidlá pre zavedené látky po 31.12.2019

EkotoxInfo – phase-in – pravidlá pre zavedené látky po 31.12.2019

EkotoxInfo – phase-in – pravidlá pre zavedené látky po 31.12.2019

10.10.2019

Európska komisia stanovila 31. december 2019 za konečný dátum po ktorom už nebudú platiť niektoré pravidlá uvedené v nariadení REACH pre zavedené látky. 

Dnes bolo zverejnené implementačné nariadenie, ktoré je dôležité pre spoločnosti z dôvodu vyjasnenia pravidiel. Od 1.1.2020 budú spoločnosti musieť vypočítavať vyrobené a dovezené množstvá za kalendárny rok pre každú látku zvlášť. Implementačné nariadenie odporúča využívať obdobné neformálne komunikačné nástroje ktoré sa používali pre zavedené látky s cieľom umožniť registrujúcim korektne upravovať registračnú dokumentáciu.

Po 31.12.2019 budú musieť spoločnosti ktoré plánujú registrovať chemickú látku najprv zaslať „požiadavku“ (inquiry) do ECHA na získanie informácií o ostatných registrujúcich a mohli začať rokovania o zdieľaní dát. Pred-registrácie už nebude možné uplatniť.

Všetky rokovania o zdieľaní dát ktoré budú začaté po 31.12.2019 sa budú riadiť Článkom 27 nariadenia REACH.

Niektoré zavedené látky budú aj naďalej môcť byť zvýhodnené znížením požiadaviek na informácie pokiaľ sú registrované v najnižšom objemovom rozsahu medzi 1 a 10 tonami za rok a súčasne platí, že nespĺňajú kritériá Prílohy III nariadenia REACH.

ECHA link: https://echa.europa.eu/-/rules-for-registration-of-phase-in-substances-clarified


Ekotoxikologické centrá Vám poskytnú odbornú pomoc pri riešení registrácie / autorizácie / manažmentu chemických látok https://ekotoxcenters.eu/reach/reach-registracia/

Aktualizované školenia a webináre: https://www.reachtraining.eu/skolenia-sk

Výber z ponuky:

  • Tvorba a správa KBÚ – SW Chemdox – *Webinár*
  • Plasty aktuálne – požiadavky chemickej legislatívy – *Webinár*
  • UFI kódy – *Webinár*
  • Manažer chemickej bezpečnosti v podniku kurz (SK) – Kurz 2 dni

EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRÁ


– Spoľahlivý partner v oblasti chémie a chemickej legislatívy, bezpečnosti výrobkov a manažmentu rizík viac ako 25 rokov.

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum CZ

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika


Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.sk

Web: https://ekotoxcenters.eu
Ecotoxicological Centers Karta bezpečnostných údajov