EkotoxInfo – nanomateriály – požiadavky nariadenia REACH

EkotoxInfo – nanomateriály – požiadavky nariadenia REACH

EkotoxInfo – nanomateriály – požiadavky nariadenia REACH

 10.10.2019

Od 1. januára 2020 musia spoločnosti poskytnúť viac informácií o nanomateriáloch na trhu EÚ na základe požiadaviek nariadenia REACH.

Nové požiadavky na informácie sa týkajú výrobcov a dovozcov chemických látok v nano forme, ktoré sa musia registrovať podľa nariadenia REACH. Týka sa to tých látok, ktoré spĺňajú definície uvedené v odporúčaní Európskej komisie o nanomateriáloch. Revidované prílohy nariadenia REACH prinášajú upresnenia a podmienky pre:

  • Characterizáciu nano foriem alebo rozsah nano foriem spadajúcich pod registráciu (Príloha VI);
  • Hodnotenie chemickej bezpečnosti (Príloha I);
  • Požiadavky na rozsah informácií potrebných na registráciu (Prílohy III and VII-XI); a
  • Povinnosti následných užívateľov (Príloha XII).

Cieľom je zabezpečiť, aby spoločnosti poskytli dostatok informácií na preukázanie bezpečného použitia chemických látok v nano formách pre ľudské zdravie a životné prostredie. Revidované prílohy sa vzťahujú na všetky nové aj existujúce registrácie, ktoré zahŕňajú nano formy. To znamená, že sa predpokladá úprava registračnej dokumentácie pre špecifické oblasti týkajúce sa nano foriem do 1.1.2020.

Dostupné usmernenia a usmernenia pre testovanie

Nové usmernenia publikované Európskou chemickou agentúrou (ECHA) pomáhajú splniť požiadavky Prílohy VI. Navyše usmernenie o read-across medzi nano formami aledo skupinou nano foriem bolo doplnené rešpektujúc aktuálne zmeny. Dostupnosť oboch dokumentov sa očakáva ku koncu roka 2019. Pracovné verzie dokumentov sú dostupné na ECHA web stránkach ongoing guidance consultation page.

Podporné aktivity

ECHA uskutoční 12. novembra webinar na predstavenie usmernenia na identifikáciu a prípravu správ pre nano formy a skupiny nano foriem.


Aktualizované školenia a webináre: https://www.reachtraining.eu/skolenia-sk

Výber z ponuky:

  • Tvorba a správa KBÚ – SW Chemdox – *Webinár*
  • Plasty aktuálne – požiadavky chemickej legislatívy – *Webinár*
  • UFI kódy – *Webinár*
  • Manažer chemickej bezpečnosti v podniku kurz (SK) – Kurz 2 dni

EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRÁ


– Spoľahlivý partner v oblasti chémie a chemickej legislatívy, bezpečnosti výrobkov a manažmenu rizík viac ako 25 rokov.

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum CZ

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika


Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.sk

Web: https://ekotoxcenters.eu
FB: Ecotoxicological Centers Karta bezpečnostných údajov