EkotoxInfo 06/2019 – prinášame Vám aktuálne témy a výber z informácií o dianí v EÚ chemickej legislatíve

EkotoxInfo 06/2019 – prinášame Vám aktuálne témy a výber z informácií o dianí v EÚ chemickej legislatíve

EkotoxInfo 06/2019 – prinášame Vám aktuálne témy a výber z informácií o dianí v EÚ chemickej legislatíve

 1. REACH autorizácia – návrh na úpravu pravidiel
 2. Návrh na reštrikcie – gumenné a plastové granuláty obsahujúce PAU
 3. ECHA Komisia pre hodnotenie rizík (RAC) prijala 10 stanovísk o harmonizovanej klasifikácii a označovaní

REACH autorizácia – návrh na úpravu pravidiel

Európska chemická agentúra (ECHA) ECHA’s pokračuje v snahe zlepšiť fungovanie systému autorizácií a v tomto zmysle sa sústredí na 3 oblasti:

 1. ECHA upraví formáty pre podanie autorizácie rozšírením požiadaviek pre zaradenie Substitučného plánu aj v prípade, ak existujú vhodné alternatívy vo všeobecnosti, ale tieto nie sú ešte vhodné pre aplikanta.
 2. Budú upravené formáty stanovísk používané vedeckými komisiami RAC a SEAC s cieľom lepšie odlíšiť odborné stanoviská komisií ECHA a rozhodnutím Európskej Komisie.
 3. Zavedú sa štandardizované texty stanovísk tak aby spravodajcovia mohli definovať jasné a stručné stanoviská.

Viac sa dozviete kliknutím na tento link: https://echa.europa.eu/-/management-board-supports-efforts-to-improve-reach-authorisation-and-evaluation

Základné info o procese autorizácie: https://ekotoxcenters.eu/reach/autorizacia/


Návrh na reštrikcie – gumené a plastové granuláty obsahujúce PAU

ECHA komisia pre hodnotenie rizík (RAC) podporila stanovisko na obmedzenie použitia podané Holandskom pre granuly a plniace materiály v syntetických povrchoch športovísk a iných športových aplikáciách. Základom tohto návrhu obavy v prípade ľudského zdravia berúc do úvahy limitné hodnoty polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU) v použitých pneumatikách používaných ako materiál pre syntetické povrchy športovísk, napríklad umelých futbalových ihrísk. Komisia pre socio-ekonomickú analýzu (SEAC) dospela k názoru že reštrikcie (obmedzenie použitia) je nájvhodnejším nástrojom v celoeurópskom meradle so zreteľom na aktuálne riziká a proporcionalitu z hľadiska socio-ekonomických prínosov voči nákladom. 60-dňová doba pre verejnú konzultáciu ku tomuto návrhu uplynie 19.6.2019.

Viac sa dozviete kliknutím na tento link: https://echa.europa.eu/documents/10162/26300553/annex_rac_seac_june.pdf/d69ada71-8d5f-c7a9-0cf9-34c1ff177d36


Harmonizovaná klasifikácia a označovanie

RAC prijal 10 stanovísk o harmonizovanej klasifikácii a označovaní pre látky:

 • 2-phenoxyethanol (EC 204-589-7, CAS 122-99-6)
 • 6,6′-di-tert-Butyl-2,2′-methylenedi-p-cresol (EC 204-327-1, CAS 119-47-1)
 • Diflufenican (ISO); N-(2,4-difluorophenyl)-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-3-pyridinecarboxamide; 2′,4′-difluoro-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolyloxy)nicotinanilide (EC -, CAS 83164-33-4)
 • Tetrakis(2,6-dimethylphenyl)-m-phenylene biphosphate (EC 432-770-2, CAS 139189-30-3)
 • 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine (EC 220-666-8, CAS 2855-13-2)
 • Azamethiphos (ISO); S-[(6-chloro-2-oxooxazolo[4,5-b]pyridin-3(2H)-yl)methyl]O,O-dimethyl thiophosphate (EC 252-626-0, CAS 35575-96-3)
 • Imidacloprid (ISO); 1-(6-chloropyridin-3-ylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylidenamine (EC 428-040-8, CAS 138261-41-3)
 • [S-(Z,E)]-5-(1-hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxocyclohex-2-en-1-yl)-3-methylpenta2,4-dienoic acid; S-abscisic acid (EC 244-319-5, CAS 21293-29-8)
 • 2,2-dibromo-2-cyanoacetamide (DBNPA) (EC 233-539-7, CAS 10222-01-2)
 • 5-Chloro-2-methoxy-4-methyl-3-pyridyl)(4,5,6-trimethoxy-o-tolyl)methanone (Pyriofenone) (EC -, CAS 688046-61-9)
https://echa.europa.eu/documents/10162/26300553/annex_rac_seac_june.pdf/d69ada71-8d5f-c7a9-0cf9-34c1ff177d36

Zavádzanie manažmentu chemickej bezpečnosti: https://ekotoxcenters.eu/chemicky-manazment-riadenie-rizik-pri-vyrobe/

Podrobnejšie informácie sú dostupné na našich webových stránkach.

 •     REACH konferencia 2019

REACH konferencia 2019 – najdôležitejšia udalosť pre chemickú legislatívu v stredoeurópskom regióne – plenárne prednášky spolu s 3 diskusnými sekciami – zástupcovia európskych priemyselných zväzov, predstavitelia európskych inštitúcií a Európskej chemickej agentúry (ECHA), členských štátov…
Aktuálny program a možnosť prihlásenia: https://reachconference.eu/

V prípade Vášho záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať.

Pokiaľ máte nejaké otázky, prosím neváhajte napísať nám email, alebo zavolať na kontakty uvedené nižšie.

So želaním pekného dňa,


EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRÁ
– Spoľahlivý partner v oblasti chémie a chemickej legislatívy, bezpečnosti výrobkov a manažmenu rizík viac ako 25 rokov.

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum CZ

Tomášikova 10/F
821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
Mobil: +421 903 413 711
E-mail: ekotox@ekotox.sk

Weby: https://ekotoxcenters.euhttp://reachconference.eu/
Facebook: Ecotoxicological Centers


Pre odhlásenie z odberu noviniek, kliknite na tento link.